GIỚI THIỆU DỰ ÁN SINH VIÊN

Các dự án học tập đích thực mang lại trải nghiệm mang tính thay đổi cho sinh viên bằng cách sử dụng các trường hợp, ví dụ và vấn đề liên quan đến ngành, đồng thời giúp sinh viên phát triển các kỹ năng liên quan đến ngành

Internet Vạn Vật

Xem chi tiết

Khoa Học Dữ Liệu

Xem chi tiết

Kinh Doanh Quốc Tế

Xem chi tiết

Marketing

Xem chi tiết

Phát Triển Phần Mềm

Xem chi tiết

Quản Trị Kinh Doanh

Xem chi tiết

Quảng Cáo

Xem chi tiết

Trí Tuệ Nhân Tạo

Xem chi tiết

Truyền Thông và Quan Hệ Công Chúng

Xem chi tiết

Truyền Thông Xã Hội

Xem chi tiết